Näver Give Up

Näver give up - näver som funktionsmaterial, är ett uppstartsprojekt med STARTstöd från Länskulturen i Jämtland. I projektet har Sanna Bodén, sport-och produktdesignern och Emma Dahlqvist, textil- och näverdesigner samarbetat för att utveckla näver som funktionsmaterial och ta fram konceptuella applikationsförslag.

När Sanna Bodén, sport-och produktdesignern och Emma Dahlqvist, textil- och näverdesigner träffades uppstod idén om ett samarbete. Med avstamp i Emmas masterarbete ”It’s Now or Näver”, ett projekt som undersökte textila kvaliteer hos björknäver, har de utforskat nävrets naturliga egenskaper och arbetat vidare med förslag på applikationer för nutida bruk.
Näver från björk har använts av människan i tusentals år. Med sina nästan magiska egenskaper var nävret ett av de tidigaste funktionsmaterial som fyllde mänskliga behov som att täcka och skydda kroppen och våra hem. Nävrets unika egenskaper tillsammans med det faktum att det numera är en restprodukt från dagens skogsindustri gör det till ett intressant material för framtida design både ur funktion och hållbarhets synpunkt.
Emma Dahlqvist MA projekt It's Now or Näver, http://emmadahlqvist.se
Foto: Emma Dalhqvist
Steg 1: Material experiment med ytspill från näver. 
Steg 2: Labtester av nävers textila egenskaper. 
Steg 3: Resultat av material experiment, Konceptmaterial - gjutmassa med näver. 
Förslag applikationskoncept "Bärbart"
Under kategorin bärbart: Sneaker/Toffla
Skiss / Mönster / Prototyp 2
Första koncept skiss för sneaker/toffla.

You may also like

2017
Central Orten - work in progress
2016
Houdini Sportswear
Back to Top